Vilkår & betingelser

Juridisk ansvarsfraskrivelse

Når din ordre er placeret og du har modtaget en ordrebekræftelse per email, har du accepteret vores vilkår og forretningsbetingelser (se nedenfor).

Hvis du ønsker at annullere dit oversættelsesprojekt eller trækker din ordre tilbage, er du forpligtet til betaling af det indtil dette tidspunkt udførte arbejde. Bemærk venligst at du titræder vore vilkår og forretningsbetingelser når du placerer din ordre hos The Business Translator.

Ophavsret og originaltekst

The Business Translator håndhæver sine forretningsforbindelser og sit arbejde sammen med og for kunden med størst mulig fortrolighed og anonymitet. Opgaverne uddeles eller outsources således ikke til tredjepart. The Business Translator kan dog i visse tilfælde gøre brug af oversættere, der ikke har indgået kontrakt med The Business Translator (freelance). I så tilfælde vil oversætteren tiltræde en skriftlig  hemmeligholdelsesaftale i forbindelse med projektet.

Det påhviler kunden at sikre sig, at vedkommende har ret og retlig adkomst til den tekst, der skal oversættes. Kunden kan under ingen omstændigheder gøre krav, anfordringer eller erstatning gældende. Kunden kan ikke rejse juridiske eller retlige krav mod The Business Translator for krænkelse af ophavsret i forbindelse med kildetekst eller oversættelse.

Priser og tilbud

The Business Translators tilbud er bindende. Der opstår ingen yderligere omkostninger, medmindre kunden efter udførelsen af det oprindelige tilbud gør brug af yderligere serviceydelser. Pristilbud på scannede PDF eller TIF-filer baserer på den forudsætning, at antallet af ord maksimalt andrager det antal ord, der kan indpasses i download-feltet.

Ophavsret til oversættelsen

Hvor tekster, dokumenter, reklame- og kampagnemateriale skal anvendes til normale erhvervsformål, accepteres det som erhvervsmæssig standardpraksis, at betaling af vederlaget til The Translator Group automatisk overfører alle rettigheder til teksten til Kunden i al fremtid, herunder ophavsret og retten til at ændre teksten. The Translator Group besidder intet krav mod Kunden vedrørende oversættelsen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Kunden besidder ingen rettigheder til at publicere, distribuere eller på anden måde anvende den oversatte eller producerede tekst, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

Fortrolighed og sikker opbevaring af kundens dokumenter

The Business Translator er forpligtet til på intet tidspunkt at videregive oplysningerne i kundens originale dokumenter eller oversættelser heraf til tredjemand, uden kundens skriftlige samtykke.

The Business Translator er ansvarlig for at kundens dokumenter samt kopier heraf og oversættelser samt kopier af heraf opbevares forsvarligt og afleveres på en sikker måde.

Afbestilling

I tilfælde af at kunden annullerer en allerede bestilt og bekræftet ordre, skal kunden enten betale The Business Translator prisen for det allerede udførte arbejde plus evtl. omkostninger til research osv. eller betale The Business Translator et kompensationsbeløb, hvis størrelse aftales mellem parterne. Den allerede færdiggjorte del af arbejdet stilles til rådighed for kunden efter at betalingen er modtaget.

Fremgangsmåde ved klager

Klager i forbindelse med en ordre fra en af parterne skal fremsættes indenfor 30 dage efter ordrens levering. I tilfælde af at der ikke opnåes enighed mellem parterne, er kunden indforstået med, at der tilkaldes en tredje part til afgørelse i sagen indenfor to måneder efter klagens fremsættelse. Tredjepartens afgørelse accepteres endeligt af begge parter.

Skadesløsholdelse

Du accepterer og indvilliger i at skadesløsholde The Business Translator/The Translator Group, dets direktører, medarbejdere og repræsentanter i tilfælde af skader, tab , klager og udlæg, deriblandt rimelige udgifter til advokatbistand mm., der opstår som følge af at du gør brug af The Business Translator/The Translator Group service eller ydelser eller får adgang dertil.

Gældende lov og ret

Alle forhold omkring din brug af dette website er underlagt schweizisk lov og ret. Alle retssager omkring brugen af dette website skal føres foran en schweizisk domstol. Du og The Business Translator/The Translator Group er underlagt schweizisk lov og tiltræder hermed denne bestemmelse.

News

2015-06-08 The Translator Group er nu certificeret i henhold til ISO17100: The Translator Group er pr. 1. juni et af de første oversættelsesbureauer i Europa, ...

  Læs mere...

2014-06-26 The Translator Group rangerer som et af de 100 bedste oversættelsesbureauer i Verden.Det Massachusetts-baserede markedsanalyseinstitut Common Sense Advisory har i sin ...

  Læs mere...

Kontakt os

Kundeservice Danmark

Trunnevangen 7, st th
DK-2920 Charlottenlund

Tel. +45 (0) 70145447
E-mail: office(at)the-business-translator.com